888 casino 888 - Bấm để vào nền tảng danh tiếng

Thị trường lao động TP.HCM: tuyển người tốt nghiệp trung cấp nhiều hơn đại học

Thống kê thị trường lao động năm 2019 tại TP.HCM cho thấy nhu cầu tuyển dụng nhân lực tốt nghiệp bậc trung cấp cao hơn cả đại học.
 TP.HCM vừa có Báo cáo thị trường lao động năm 2019 và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2020.
Theo báo cáo, tính về nhu cầu tuyển dụng nhân lực năm 2019, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn GRDP ước đạt tăng 8,32%, cao hơn so với năm 2018 (8,3%), dẫn đến tác động tích cực đến thị trường lao động. Môi trường đầu tư được cải thiện, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp được quan tâm và thúc đẩy tạo ra sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng nhân lực, trong đó có sự góp phần không nhỏ của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2019. Tính đến 30.11.2019, trên địa bàn thành phố đã có 42.022 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Việc  mới và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tạo ra nhiều việc làm mới thu hút người lao động vào làm việc.
Nhu cầu nhân lực năm 2019 tập trung cao ở một số ngành đăng ký  như: bán buôn (33,74%), công nghiệp chế biến, chế tạo (11%), hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác (9,39%), hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (6,38%), dịch vụ lưu trú và ăn uống (6,13%), xây dựng (6,06%), hoạt động kinh doanh  (5,68%), thông tin và truyền thông (4,47%)…
Thị trường lao động TP.HCM: tuyển người tốt nghiệp trung cấp nhiều hơn đại học - ảnh 1

Nhu cầu nhân lực theo cơ cấu trình độ

FALMI

Tính theo nhu cầu nhân lực về trình độ chuyên môn kỹ thuật, các doanh nghiệp chú trọng qua đào tạo và có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và tiến đến cách mạng công nghiệp 4.0, chất lượng lao động càng được chú trọng. Theo kết quả phân tích nhu cầu nhân lực năm 2019, cho thấy doanh nghiệp chú trọng tuyển dụng lao động đã qua đào tạo chiếm 83,99% (tăng 7,82% so với năm 2018). Các ngành tập trung nhu cầu tuyển dụng: Cơ khí; Điện lạnh – điện công nghiệp; Điện tử – ; Kế toán; Hành chính văn phòng; Quản lý điều hành; Tài chính – ngân hàng; Kiến trúc kỹ thuật công trình xây dựng; Vận tải; Công nghệ thực phẩm.
Trong đó, nhu cầu nhân lực có trình độ đại học trở lên chiếm 21,72%, cao đẳng chiếm 19,03%. Nhu cầu nhân lực trình độ trung cấp cao nhất, chiếm 28,44%. Nhu cầu lao động sơ cấp nghề chiếm thấp nhất là 14,80%.
Nhu cầu nhân lực chưa qua đào tạo chỉ chiếm 16,01% ở các ngành: dịch vụ phục vụ, kinh doanh, lao động phổ thông trong các lĩnh vực thâm dụng lao động…
Theo bà Trần Lê Thanh Trúc, Giám đốc Trung tâm dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, nhu cầu nhân lực tại TP.HCM năm 2020 cần khoảng 323.000 chỗ làm việc, trong đó có 135.000 chỗ làm việc mới. Nhu cầu nhân lực qua đào tạo năm 2020 chiếm 85%, trong đó nhu cầu nhân lực có trình độ sơ cấp nghề và CNKT lành nghề chiếm 25,68%, trung cấp chiếm 21,53%, cao đẳng chiếm 17,99%, đại học trở lên chiếm 19,80%.
Như vậy, theo dự báo về thị trường lao động này, năm 2020, nhu cầu tuyển dụng nhân lực  có thể bị tụt giảm xuống đứng thứ 3 chứ không đứng thứ 2 như năm 2019 nữa.
Báo cáo được tổng hợp dữ liệu từ khảo sát cung – cầu lao động trên hệ thống thông tin lao động – việc làm, 21 sàn giao dịch việc làm, ngày hội  (40.551 doanh nghiệp và 145.789 người có nhu cầu việc làm), hoạt động hướng nghiệp cho 183 trường THPT, khảo sát giai đoạn 2021-2025 tại 3.000 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng như từ báo cáo hội thảo khoa học về thị trường lao động – đào tạo – việc làm do các tổ chức, cơ quan và các , học viện nghiên cứu.
Nguồn: thanhnien.vn

Trả lời