888 casino 888 - Bấm để vào nền tảng danh tiếng

Đào tạo văn bằng 2

Trường Trung Cấp Kinh Tế – Kỹ Thuật TÂY NAM Á là nơi đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc bộ Giáo Dục – Đào tạo và Sở giáo dục Đào tạo Thành Phố Hồ Chí Minh tuyển sinh toàn quốc, cấp bằng thuộc hệ thống văn bằng Quốc gia.

Trong năm 2019 Trường Trung Cấp Kinh Tế – Kỹ Thuật TÂY NAM Á tiến hành tuyển sinh đào tạo Văn Bằng 2 (Thời gian 1 năm) ở các ngành sau:

  1. 888 casino 888
  2. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
  3. TIN HỌC ỨNG DỤNG
  4. QUẢN LÝ KD DU LỊCH

Trả lời